God belysning – viktig også for deg som jobber foran skjerm

Det er helt sikker mange som forbinder arbeidslamper med byggeplasser og håndverkere. Det stemmer for så vidt at det er viktig med god belysning slike steder, men det er også avgjørende med korrekt belysning på kontor og lignende arbeidsplasser. Utilstrekkelig belysning vil kanskje ikke føre til at du risikerer umiddelbare alvorlige arbeidsskader, som på en arbeidsplass med maskiner og verktøy, men de langsiktige konsekvensene kan være ugunstige.

Konkrete råd vedrørende kontor- og skrivebordbelysning

I alle jobbsituasjoner er det viktig med en god allmennbelysning. Det betyr helt enkelt at rommet skal være godt lyst opp, samtidig som du ikke skal være utsatt for unødvendig bledning. Legg merke til hvordan mange kontorer har taklamper som gir indirekte lys, ved at lyskildene er rettet oppover og lyset reflekteres mot taket. Større lysefelt med svakere lys kan også være en mulighet.

Dessuten er det behov for punktbelysning, for eksempel i form av en lampe som er god til skrivebordsarbeid – den bør også kunne tilpasses og justeres. Det er vanlig å anbefale at lyset skal komme fra motsatt side av der du har hånden som du skriver med, samtidig som det kan være andre hensyn som må tas når det gjelder arbeid foran en skjerm. I alle tilfeller handler det om å prøve å unngå å skygge unødvendig for lyset.

Pass på refleksjoner og kontraster

God belysning handler ikke om å legge til rette for mest mulig lys, både unødvendig blending, refleksjoner og kontraster kan skape problemer. Det er særlig relevant når det gjelder arbeid foran en dataskjerm, der refleksjoner kan være svært forstyrrende. Sørg for å plassere skjermen slik at sollys ikke skaper utfordringer. Ved å plassere skjermen på denne måten vil du kanskje også få utsikt gjennom vinduet – et ekstra pluss! Det er selvfølgelig også mulig å benytte gardiner eller persienner, men som regel er sollys positivt så lenge som det ikke blender.

Pass på at andre lyskilder, eller lys som spres via speil eller glatte overflater, ikke skaper refleksjoner i skjermen. Det er mulig å unngå refleksjoner og blending ved smart plassering av lamper, eller ved å helt enkelt skru av lampene som er forstyrrende i perioder. Dessuten kan det være mulig å bytte pære til en som kan dimmes til et lavere nivå.

I tillegg er det fint å prøve å redusere kontraster mellom skjerm og omgivelser. Det er ikke noen god ide å jobbe i et helt mørkt rom med en lys skjerm, prøv å legge til rette for at veggen bak skjermen er godt lyst opp. Utfordringer med kontraster blir større med høyere alder.

I tillegg er det selvfølgelig mulig å se nærmere på bruk av briller som er tilpasset bruk ved dataskjerm, noen arbeidsgiver vil også dekke kostnader for dette ved behov. Husk dessuten på at det uansett alltid er lurt å avslutte arbeidet foran skjermen en god stund før du skal legge deg, og heller være i et område med svakere og «varmere» belysning en stund. Da legger du til rette for en god avslutning på arbeidsdagen.